TipBeekdaelen TipBeekdaelen TipBeekdaelen

Uw mening over Beekdaelen Aanmelden

17-07-2019

Sportkantines en verenigingsleven

Publieke raadpleging onder de inwoners van Beekdaelen over sportkantines en verenigingsleven

Horst, 17 juli 2019

Sportkantines en verenigingslokalen
Sportkantines en verenigingslokalen in Beekdaelen mogen op termijn geen feesten meer organiseren voor mensen van buiten de club. De gemeente wil zo de concurrentie met commerciële horeca beperken. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipBeekdaelen naar dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt de helft van de respondenten (50%) voorstander te zijn van het verbod op het organiseren van feesten voor niet-leden in sportkantines en verenigingslokalen. 34% van de respondenten is daarentegen tegenstander van een dergelijk verbod.

Motivatie voor- en tegenstanders
Voorstanders geven aan dat het oneerlijke concurrentie is, de gesubsidieerde organisaties concurreren op deze manier met de horeca. 42% van de tegenstanders geven juist aan dat dit belangrijke inkomsten zijn voor sportkantines en verenigingslokalen; 37% van de tegenstanders vindt een dergelijk verbod te ver gaan.

Benieuwd welke redenen er nog meer worden gegeven door tegenstanders van een verbod op het organiseren van feesten voor niet-leden in sportkantines en verenigingslokalen? Lees hier de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipBeekdaelen naar sportkantines en verenigingslokalen is ingevuld door 62 respondenten. De resultaten zijn op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van TipBeekdaelen zijn te lezen op www.tipbeekdaelen.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipBeekdaelen.


Download resultaten