TipBeekdaelen TipBeekdaelen TipBeekdaelen

Uw mening over Beekdaelen Aanmelden

17-07-2019

Openingstijden Horeca

Publieke raadpleging onder de inwoners van Beekdaelen over openingstijden Horeca

Horst, 17 juli 2019

 

Openingstijden horeca

Horecazaken in fusiegemeente Beekdaelen mogen langer openblijven. De gemeenteraad besloot dat alle horecazaken (zowel cafés en restaurants) doordeweeks tot 2.00 uur open mogen blijven, en op zaterdag en zondag tot 3.00 uur open mogen blijven. In de voormalige gemeenten Onderbanken en Nuth moesten horecazaken vaak eerder dicht. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipBeekdaelen naar dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat er verdeeldheid heerst onder de respondenten. Een derde van de respondenten (33%) is voorstander van de verruiming van de openingstijden voor horecazaken, 30% van de respondenten geeft daarentegen aan tegenstander te zijn van de verruiming.

In de verruiming van de openingstijden voor de horecazaken in Beekdaelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen cafés en restaurants. Dit zorgt volgens een meerderheid van de respondenten (59%) niet voor een benadeling/nadeel voor de cafés.

Overlast en ondermijning

Burgemeester Bas Verkerk gaf aan te vrezen voor overlast en ondermijning wanneer de openingstijden voor alle horecazaken worden verruimd. 22% van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar (soms) overlast te hebben ervaren rondom de horecazaken in de gemeente. 76% van de respondenten heeft het afgelopen jaar geen overlast ervaren rondom de horecazaken in de gemeente.

Benieuwd welke tips respondenten geven aan de gemeente Beekdaelen om mogelijke overlast door de verruiming van horecazaken te voorkomen? En waarom deelnemers voor-of tegenstander zijn van de verruiming van de openingstijden? Lees hier de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipBeekdaelen naar openingstijden in de horeca is ingevuld door 64 respondenten. De resultaten zijn op dit moment indicatief en nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipBeekdaelen zijn te lezen op www.tipbeekdaelen.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipBeekdaelen.


Download resultaten